Van vergaderkamer

naar inspiratie ruimtes

pijl_02.png

Een aantal jaar geleden zijn de eerste grote veranderingen in gang gezet onder de noemer ‘het nieuwe werken’. Dit begon met de komst van kantoortuinen en kantoren waarin volop werd geflexwerkt. Onzes inziens lag bij veel huisvestingsconcepten de nadruk te veel op efficiëntie en te weinig op de mens. Het gevolg: Het gemis aan concentratie ruimtes en ruimtes die werk specifieke taken ondersteunden. Dit gemis werd langzaamaan opgevuld door huiskamer-settings en brainstormachtige vergader-settings. Thuiswerken gebeurde nog niet structureel. Maar door corona moest men wel en werd de thuiswerkplek pas echt serieus genomen. 

We denken bij hybride werken al snel aan de techniek die hiervoor nodig is, maar met alleen techniek red je het alleen niet. Wil je zo optimaal mogelijk werken, dan heb je een gezonde werkplek nodig. 
Jeroen Mittelmeijer, medeoprichter van InteriorWorks, heeft alle veranderingen in werkplekwensen van dichtbij meegemaakt. De laatste trend is natuurlijk het plaats-onafhankelijk werken. Hij neemt ons mee. 

“In 2004 zijn we begonnen met het inrichten van zakelijke interieurs. We begonnen met kantoorinrichtingen en zijn uitgebreid naar hospitality, onderwijs, zorg en welzijn. Van elke branche weten we waar de behoefte liggen, deze multidiciplinaire kennis zetten wij bij onze projecten zo in dat we de beste (werk)omgevingen kunnen opleveren." 

"In eerste instantie wilde men op korte termijn een fijne, ergonomisch goedgekeurde, thuiswerkplek. We hebben hierop ingespeeld door een Thuiswerkportal te ontwikkelen. We maken klantspecifieke websites waarbij medewerkers het benodigde thuiswerkmeubilair kunnen bestellen. We houden dan precies bij welke producten besteld zijn en door wie deze gebruikt worden. Daarmee is onze rol veranderd van alleen verkoper, naar beheerder. Voor een opdrachtgever is deze informatie erg belangrijk: ze zijn volledig ontzorgd en houden grip.  

De mogelijkheden gaan verder dan alleen een bureau met stoel, we hebben zelfs volledige tuinkantoren beschikbaar. Dit zijn vrijstaande en afsluitbare ruimtes die we, in de vrije natuur, compleet en zonder vergunning kunnen leveren. Organisaties vinden dit bijvoorbeeld vaak belangrijk om security redenen: zo blijven documenten niet op de keukentafel liggen. 

Nu dat de weg naar kantoor weer in zicht komt, bereiden bedrijven zicht voor op de herindeling van het kantoor door onder andere nieuwe type werkplekken toe te voegen; zoals de 1-persoons bel booth. Ideaal om een teamsvergadering in te voeren! Of de iets grotere video-bel werkplek." 

Hoe hebben jullie op deze vraag ingespeeld? 

21.jpg
4.jpg
25.jpg

Op dit moment zijn bedrijven op zoek naar de manier om zo optimaal mogelijk hybride te werken. Wat heeft dit voor invloed op de kantoren?  

Wij blijven geloven in de communicatiekracht van een kantoor. Het kantoor weerspiegelt de identiteit van een bedrijf en moet voor werknemers de moeite waard zijn om naartoe te gaan. Waar het kantoor eerst een ‘hardcore werkplek’ was, is het nu een ontmoetingsplek. Het gaat om de mensen. De vraag naar kleinschalige overlegplekken neemt enorm toe en de behoefte om hybride te vergaderen is groot. In overleg met de klant en in samenwerking met Communicativ ontwikkelen we inspirerende werkomgevingen. Bij ons ligt daarbij natuurlijk de focus op het interieur en het meubilair. We kijken naar de akoestiek, zoeken de juiste meubels uit en overleggen waar stroompunten moeten komen. Communicativ regelt de oplossingen op Microsoft Teams-gebied.”

“Voor bedrijven is het belangrijk in te zien dat thuiswerkplekken een onderdeel worden van je organisatie. Dit goed faciliteren, maar ook de meerwaarde van het kantoor niet vergeten, is cruciaal in deze markt. We merken dat werknemers waarde hechten aan een fijne thuiswerkplek, maar toch graag naar kantoor blijven gaan wanneer dit iets anders oplevert dan thuis. Benut beide ruimten dus optimaal om zo ook de productiviteit van je werknemers te waarborgen. Kantoren zijn nog steeds van belang, maar de indeling moet herzien worden omdat de functie veranderd is.”  

Thuiswerkplekken en kantoren moeten als één gezien worden 

First place
Onder first place rekenen wij de thuiswerkplek. Wat kan je thuis doen? Dit zijn vaak de taken waar je geconcentreerd voor moet kunnen werken of simpele taken als het beantwoorden van e-mails.

Second place
Dit is het kantoor. Wat maakt de reis de moeite waard om naar kantoor te komen? Hier ligt de focus meer op het sociale aspect: samenwerken, creativiteit delen, brainstormen en (spontane) kennisoverdracht.

Third place
Dit is de ruimte om het kantoor heen. Waar ontmoet elkaar nog meer buiten kantoor om? Wat zijn belangrijke plekken die we willen blijven benutten? Denk hierbij aan het vaste café waar de week afgesloten wordt.

TIP. Een van de mogelijkheden om naar een nieuw kantoorconcept te kijken

Wij denken regelmatig vanuit ons three places principe en de taken die je daar het beste kan doen. Het thuiswerken (first place) zal natuurlijk blijven en daarmee verandert de functie van een kantoor (second place).

26.jpg 27.jpg 30.jpg 35.jpg 37.jpg
jeroen.jpg

Jeroen Mittelmeijer,
directeur van InteriorWorks

200826_communicativ_illustraties_bellen2.png

Meer weten?
Neem contact
met ons op.

Van vergaderkamer

naar
inspiratie ruimtes

pijl_02.png
jeroen.jpg

Jeroen Mittelmeijer,
directeur van InteriorWorks

We denken bij hybride werken al snel aan de techniek die hiervoor nodig is, maar met alleen techniek red je het alleen niet. Wil je zo optimaal mogelijk werken, dan heb je een gezonde werkplek nodig. 
Jeroen Mittelmeijer, medeoprichter van InteriorWorks, heeft alle veranderingen in werkplekwensen van dichtbij meegemaakt. De laatste trend is natuurlijk het plaats-onafhankelijk werken. Hij neemt ons mee. 

“In 2004 zijn we begonnen met het inrichten van zakelijke interieurs. We begonnen met kantoorinrichtingen en zijn uitgebreid naar hospitality, onderwijs, zorg en welzijn. Van elke branche weten we waar de behoefte liggen, deze multidiciplinaire kennis zetten wij bij onze projecten zo in dat we de beste (werk)omgevingen kunnen opleveren." 

26.jpg 27.jpg 30.jpg
21.jpg

Een aantal jaar geleden zijn de eerste grote veranderingen in gang gezet onder de noemer ‘het nieuwe werken’. Dit begon met de komst van kantoortuinen en kantoren waarin volop werd geflexwerkt. Onzes inziens lag bij veel huisvestingsconcepten de nadruk te veel op efficiëntie en te weinig op de mens. Het gevolg: Het gemis aan concentratie ruimtes en ruimtes die werk specifieke taken ondersteunden. Dit gemis werd langzaamaan opgevuld door huiskamer-settings en brainstormachtige vergader-settings. Thuiswerken gebeurde nog niet structureel. Maar door corona moest men wel en werd de thuiswerkplek pas echt serieus genomen. 

"In eerste instantie wilde men op korte termijn een fijne, ergonomisch goedgekeurde, thuiswerkplek. We hebben hierop ingespeeld door een Thuiswerkportal te ontwikkelen. We maken klantspecifieke websites waarbij medewerkers het benodigde thuiswerkmeubilair kunnen bestellen. We houden dan precies bij welke producten besteld zijn en door wie deze gebruikt worden. Daarmee is onze rol veranderd van alleen verkoper, naar beheerder. Voor een opdrachtgever is deze informatie erg belangrijk: ze zijn volledig ontzorgd en houden grip.  

De mogelijkheden gaan verder dan alleen een bureau met stoel, we hebben zelfs volledige tuinkantoren beschikbaar. Dit zijn vrijstaande en afsluitbare ruimtes die we, in de vrije natuur, compleet en zonder vergunning kunnen leveren. Organisaties vinden dit bijvoorbeeld vaak belangrijk om security redenen: zo blijven documenten niet op de keukentafel liggen. 

Nu dat de weg naar kantoor weer in zicht komt, bereiden bedrijven zicht voor op de herindeling van het kantoor door onder andere nieuwe type werkplekken toe te voegen; zoals de 1-persoons bel booth. Ideaal om een teamsvergadering in te voeren! Of de iets grotere video-bel werkplek." 

Hoe hebben jullie op deze vraag ingespeeld? 

Op dit moment zijn bedrijven op zoek naar de manier om zo optimaal mogelijk hybride te werken. Wat heeft dit voor invloed op de kantoren?  

4.jpg

Wij blijven geloven in de communicatiekracht van een kantoor. Het kantoor weerspiegelt de identiteit van een bedrijf en moet voor werknemers de moeite waard zijn om naartoe te gaan. Waar het kantoor eerst een ‘hardcore werkplek’ was, is het nu een ontmoetingsplek. Het gaat om de mensen. De vraag naar kleinschalige overlegplekken neemt enorm toe en de behoefte om hybride te vergaderen is groot. In overleg met de klant en in samenwerking met Communicativ ontwikkelen we inspirerende werkomgevingen. Bij ons ligt daarbij natuurlijk de focus op het interieur en het meubilair. We kijken naar de akoestiek, zoeken de juiste meubels uit en overleggen waar stroompunten moeten komen. Communicativ regelt de oplossingen op Microsoft Teams-gebied.”

“Voor bedrijven is het belangrijk in te zien dat thuiswerkplekken een onderdeel worden van je organisatie. Dit goed faciliteren, maar ook de meerwaarde van het kantoor niet vergeten, is cruciaal in deze markt. We merken dat werknemers waarde hechten aan een fijne thuiswerkplek, maar toch graag naar kantoor blijven gaan wanneer dit iets anders oplevert dan thuis. Benut beide ruimten dus optimaal om zo ook de productiviteit van je werknemers te waarborgen. Kantoren zijn nog steeds van belang, maar de indeling moet herzien worden omdat de functie veranderd is.”  

Thuiswerkplekken en kantoren moeten als één gezien worden 

First place
Onder first place rekenen wij de thuiswerkplek. Wat kan je thuis doen? Dit zijn vaak de taken waar je geconcentreerd voor moet kunnen werken of simpele taken als het beantwoorden van e-mails.

Second place
Dit is het kantoor. Wat maakt de reis de moeite waard om naar kantoor te komen? Hier ligt de focus meer op het sociale aspect: samenwerken, creativiteit delen, brainstormen en (spontane) kennisoverdracht.

Third place
Dit is de ruimte om het kantoor heen. Waar ontmoet elkaar nog meer buiten kantoor om? Wat zijn belangrijke plekken die we willen blijven benutten? Denk hierbij aan het vaste café waar de week afgesloten wordt.

TIP. Een van de mogelijkheden om naar een nieuw kantoorconcept te kijken

Wij denken regelmatig vanuit ons three places principe en de taken die je daar het beste kan doen. Het thuiswerken (first place) zal natuurlijk blijven en daarmee verandert de functie van een kantoor (second place).

Meer weten?
Neem contact
met ons op.

200826_communicativ_illustraties_bellen2.png